Przedsiębiorco – sprawdź czy będziesz potrzebował #4

Data dodania: 2020-09-04 09:36:51

Już niedługo przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej ulegną poważnej zmianie. Zgodnie z ogólnymi założeniami – ma być szybciej, sprawniej i bardziej mobilnie. Trzeba jednak pamiętać, że nowe przepisy to także nowe obowiązki, wśród których pojawia się konieczność posiadania kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Nowe czy stare?

Konieczność posiadania kasy fiskalnej nie jest tak naprawdę nowym wymogiem – od wielu lat taki obowiązek funkcjonuje już w naszym kraju. Zgodnie bowiem z treścią art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady za pomocą kasy fiskalnej rejestrować sprzedaż muszą przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.

Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I FSK 734/17), skoro kupujący nie ma obowiązku odbioru wydrukowanego dokumentu fiskalnego, to obowiązkiem sprzedawcy (podatnika) jest jedynie zaoferowanie mu jego odbioru. Podatnik ewidencjonujący sprzedaż ma zatem obowiązek wydrukowania paragonu w czasie i miejscu dokonania transakcji oraz poinformowania kupującego o tym, że taki dokument został wydrukowany, jest dostępny dla kupującego w miejscu dokonania sprzedaży i może on ten dokument odebrać. Kupujący nie musi zwracać się ani o wydrukowanie paragonu, ani o jego wydanie. Paragon ma być wydrukowany i udostępniony do odbioru przez sprzedawcę w przypadku każdej transakcji, niezależnie od żądania kupującego.

Dodajmy jednak, że istnieją pewne wyłączenia, dzięki którym przedsiębiorca może ominąć konieczność posiadania takiej kasy. Do tej pory przedsiębiorca nie miał obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonywał dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania. W przyszłym roku katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej będzie wyglądał nieco inaczej, a wszystko za sprawą nowego rozporządzenia.

Nowe prawo

Zgodnie z regulacją rozporządzenia, które obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. – katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ulegnie zasadniczej zmianie. Z powyższego zwolnienia nie będą mogli jednak korzystać właściciele kantorów wymiany walut, wesołych miasteczek, a nawet cyrków.

Warto zaznaczyć, że oprócz nielicznych wyjątków, nowe rozporządzenie jest więc powtórzeniem rozporządzenia z obecnego jeszcze – 2017 roku. W praktyce oznacza to więc, że kasy fiskalnej nie muszą posiadać także ci przedsiębiorcy, u których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł. Zwolnienie to utraci jednak moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony został limit, lub w chwili wykonania którejkolwiek czynności wymienionej w § 4, z pewnymi wyjątkami, które zostały zawarte w treści rozporządzenia.

Dodatkowo należy pamiętać, że limit ten jest proporcjonalny. Co oznacza, że przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku, powinni przeliczyć limit na ilość miesięcy w których dokonywana była sprzedaż. Ważną informacją jest także to, że limit ten dotyczy zarówno nowych przedsiębiorców, jak i tych, którzy swoją działalność prowadzą już od dłuższego czasu.

Uzasadnienie posiadania kasy fiskalnej

Dlaczego ustawodawca zdecydował się na nałożenie obowiązku posiadania kasy fiskalnej względem przedsiębiorców, którzy do tej pory nie musieli tego robić? Tego niestety nie wiadomo.

W uzasadnieniu wspomnianego wcześniej rozporządzenia możemy przeczytać jedynie, że „wśród czynności wymienionych w załączniku nie znalazły się jednak usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe, które korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia 2017 r. Ponadto obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, bez względu na poziom osiąganych obrotów, objęto usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, a także usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne”.

 

Podstawa prawna:

Art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015-2020 Forumoteka.pl