Regulamin

 1. Korzystanie z platformy Forumoteka.pl, w tym utworzenie własnego forum lub strony na subdomenie domeny forumoteka.pl oraz korzystanie z niej jest dobrowolne i podlega opłatom zgodnym z cennikiem poszczególnych usług.
 2. Serwis Forumoteka.pl nie ingeruje w treść serwisów opartych na subdomenach, za wyjątkiem ściśle określonych w tym regulaminie sytuacji. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane na subdomenach treści, jednak w przypadku zgłoszenia, że naruszają one polskie prawo, będą je blokować i usuwać.
 3. Serwis Forumoteka.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za niektóre dodatkowe opcje serwisu. Opcje te nie będą obowiązkowe.
 4. Zabrania się rozpowszechniania na całej platformie Forumoteka.pl treści niezgodnych z polskim prawem, obraźliwych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, godzących w dobra innych osób. Rozpowszechnianie takich treści będzie skutkować ostrzeżeniem albo natychmiastowym usunięciem strony.
 5. Zabrania się publikacji informacji typu warez, czyli:
  • materiałów lub odnośników do materiałów chronionych prawem autorskim, w przypadku gdy naruszają one prawa autorów tych materiałów lub umożliwiają ich naruszenie,
  • informacji (np. seriale do programów) i narzędzi (np. cracki do programów) lub odnośników do takich informacji i narzędzi, które umożliwiają naruszenie praw autorskich.
 6. Wszystkie fora lub strony zawierające informacje wymienione w pkt 5 będą usuwane bez ostrzeżenia.
 7. Zabrania się rozpowszechniania wszelkiego rodzaju treści pornograficznych. Wszystkie fora zawierające tego typu treści będą usuwane bez ostrzeżenia.
 8. Za treści na forum odpowiada jego administrator, czyli osoba, która wypełniła formularz rejestracji konta w serwisie Forumoteka.pl. Jest on obowiązany do usuwania treści niezgodnych z regulaminem.
 9. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia forum bez podania przyczyny.
 10. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane na forum użytkowników ani za stratę danych wynikłych z usunięcia forum wynikłego z nieprzestrzegania regulaminu.
 11. Administratorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, lecz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne.
 12. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z chwilą ogłoszenia.
 13. W przypadku braku opłaty za przedłużenie ważności subdomeny, administrator serwisu Forumoteka.pl ma prawo do całkowitego i bezpowrotnego usunięcia forum, które nastąpi nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia zakończenia ważności konta.
 14. Wykupienie jakiejkolwiek usługi w serwisie Forumoteka.pl oznacza akceptację powyższego regulaminu.